HİZMETLERİMİZ

Ana SayfaProje Yönetimi

PROJE YÖNETİMİ

İnşa edilecek olan yapıların gerek projelendirilmesi gerekse bu inşaatlarda kullanılacak olan malzemelerin seçimlerinin henüz yapılmadığı, ancak projenin kısa zamanda ve acilen tamamlanması gerektiği durumlarda Proje Yönetimi hizmeti verilmektedir.

Proje Yönetiminde:

İşveren’e projelendirme, malzeme, tedarikçi ve ekip seçimlerinde yol gösterir. İnşaatın planlanan tarihte bitirilebilmesi için işlerin yapım sırasını, hangi taşeronun ne zaman ya da hangi başka işler tamamlandıktan sonra işe başlaması gerektiğini ve hangi işlerin ne zaman tamamlanması gerektiğini belirleyen “Uygulama İşleri Programı” yapılır. Taşeronlar, ustalar ve işçilerin ilerlemeleri ve malzeme tedarik zamanları iş programına göre koordine edilir.

Proje süreci içerisinde ortaya çıkan ve daha önceden öngörülememiş problemlere mühendislik çözümleri üretilir. Detaylar çözülür. Gerekirse detay projeleri hazırlanır. Taşeronların, tedarikçilerin ve yevmiyeli personelin görevlerini tam ve eksiksiz olarak yapıp yapmadıkları kontrol edilir. Eksik ya da hatalı işler düzelttirilir.